FORODONT har sedan 1993 satt samman de författningar och övriga regler som styr tandvårdens kliniska verksamhet i ett datorprogram benämnt Tandvårdens Datorbaserade Författningssamling. Här finner Du ett 100-tal olika regelverk som vi kontinuerligt följer upp och förser Dig med. Regelbundna uppdateringar sker via CD, eller över nätet, tre gånger om året. Under mellantiden har i snitt fem nya författningar tillkommit, lika många upphävts och ett 20-tal på olika sätt ändrats.

För att Du skall slippa hålla reda på detta, har vi påtagit oss detta arbete för det låga priset av 875:- för det första året och därefter för 275:- per år för de tre uppdateringarna. Moms tillkommer.

 

För utvärdering:

Vill Du titta på programmet, så ta kontakt med FORODONT. Programmet fordrar Windows XP, eller att Internet Explorer version 4.0 eller högre är installerad på datorn. Om andra system används ta kontakt med oss för alternativa uppsättningar.

 

Vi kan nås konventionellt per post: FORODONT HB, Ängalag 5784, 269 95 Båstad,
eller per telefon (telefonsvarare): 0431-365506, eller, bäst, via e-mail